Stjórn Félags Kvikmyndagerðarmanna boðar til aðalfundar laugardaginn 9. September, 2023 kl 14:00 að Center Hotels, Laugavegi 120, í salnum Ásgarði.

  • Skýrsla stjórnar
  • Endurskoðaðir reikningar félagsins
  • Lagabreytingar *
  • Kosning stjórnar
  • Kosning endurskoðenda
  • Önnur mál

Fundi verður slitið kl 16:00

* Stjórn FK mun leggja fram tillögu að lagabreytingu á aðalfundi í samræmi við tilskipun um sameiginlega umsýslu höfundarréttar og skyldra réttinda 2014/26/ESB og lög nr. 88/2019 um sameiginlega umsýslu höfundarréttar. Megininntak breytinganna er að tryggja gagnsæi og upplýsingaflæði og samræma reglur um umsýslu höfundaréttar á Íslandi og í Evrópu.